Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01007 - Komplexné zabezpečenie odborného vzdelávania a tvorby akreditovaného vzdelávacieho programu v strojárskej oblasti


Projekt:Rozvoj pracovnej sily prihraničných regiónov prostredníctvom cieleného vzdelávania uchádzačov o zamestnanie v strojárskom priemysle
Názov verejného obstarávateľa:PROEDUCA s.r.o.,Žilina
Víťazný uchádzač:Deutsch-Slowakische Akademien,a.s.,Školská 136/5,977 01 Brezno
Cena:302 400,00
Zmluva:http://www.proeduca.eu/rozvoj-pracovnej-sily-prihranicnych-regionov/zmluvy-cb...