Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01007 - Výroba propagačných televíznych spotov


Projekt:Rozvoj pracovnej sily prihraničných regiónov prostredníctvom cieleného vzdelávania uchádzačov o zamestnanie v strojárskom priemysle
Názov verejného obstarávateľa:PROEDUCA s.r.o.,Žilina
Víťazný uchádzač:MEDIA PROGRESS s.r.o.,Lazaretská 23,811 09 Bratislava
Cena:7 176,00
Zmluva:http://www.proeduca.eu/rozvoj-pracovnej-sily-prihranicnych-regionov/zmluvy-cb...