Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01007 - Tvorba akreditovaných vzdelávacích programov a Školenia akreditovaných vzdelávacích programov v UA


Projekt:Rozvoj pracovnej sily prihraničných regiónov prostredníctvom cieleného vzdelávania uchádzačov o zamestnanie v strojárskom priemysle
Názov verejného obstarávateľa:Nadácia Edelweiss (Ukrajina)
Víťazný uchádzač:??? ??????? ?????? ??????????
Cena:68 426,10
Zmluva:http://proeduca.eu/rozvoj-pracovnej-sily-prihranicnych-regionov/zmluvy-cbc010...