Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01008 - Drone helikoptéra s kamerou


Projekt:Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev - "InovEduc"
Názov verejného obstarávateľa:Paneurópska vysoká škola n.o.
Víťazný uchádzač:Skyfall s.r.o., Tomašíkova 14, 040 01 Košice
Cena:1 500,00
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2163644&l=sk