Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01008 - Ubytovanie,prenájom a strava počas seminára č.5


Projekt:Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev - "InovEduc"
Názov verejného obstarávateľa:Centrum pre európsku politiku
Víťazný uchádzač:Bratislava Hotels and Travel s.r.o.,Panská 37,Bratislava
Cena:9 404,66
Zmluva: