Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01009 - Štúdie a preklady


Projekt:Medzinárodné partnerstvo mládežníckeho športu - International Youth Sport Partnership
Názov verejného obstarávateľa:Akademik Technická Univerzita Košice
Víťazný uchádzač:ARTEXE s.r.o.,Slnečná 327/51,90091 Limbach
Cena:34 999,00
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2780315&l=sk