Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01009 - Inštruktážne videá vrátane fotografií


Projekt:Medzinárodné partnerstvo mládežníckeho športu - International Youth Sport Partnership
Názov verejného obstarávateľa:Akademik Technická Univerzita Košice
Víťazný uchádzač:Marián Kočan Čo?Nič!Crazy sport,Šrobárova 2676/30,058 01 Poprad
Cena:18 900,00
Zmluva:https://www.surfclub.sk/uploads/files/zmluva-opis-rozpocet-filmy-a-foto-3970.pdf