Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01013 - Lesy pre spoločnosť - lesy bez bariér


Projekt:Lesy pre spoločnosť - lesy bez bariér (FOR SOC)
Názov verejného obstarávateľa:PRO POPULO Poprad, s.r.o.
Víťazný uchádzač:LESOSTAV POPRAD, s. r.o., Levočská 29, 058 01, Poprad
Cena:19 299,13
Zmluva: