Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01016 - Školenia,organizácia rokovaní a služby s tým súvisiace


Projekt:SOS-Alert Solution - Projekt cezhraničnej spolupráce pre lepšiu detekciu a zachytenie nelegálnych CBRN materiálov na slovensko-ukrajinskej hranici.
Názov verejného obstarávateľa:Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Prezídium Policajného zboru
Víťazný uchádzač:Centrum účelových zariadení,Rekreačná 13,921 01 Piešťany
Cena:119 769,86
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2500982&l=sk