Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01017 - Poskytnutie služby-externé expertízy


Projekt:Zlepšenie technických a vzdelávacích kapacít na urýchlenie vybavovacieho procesu na spoločnej slovensko-ukrajinskej hranici
Názov verejného obstarávateľa:Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o.
Víťazný uchádzač:Prešovská rozvojová agentúra,Hlavná 111,080 01 Prešov
Cena:17 010,00
Zmluva:http://www.sfpa.sk/wp-content/uploads/2015/09/Zmluva_Expertizy_cbc01017.pdf