Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01020 - Webový portál cestovného ruchu


Projekt:Karpatský portál.
Názov verejného obstarávateľa:FOR REGION EU,n.o. Rožňava
Víťazný uchádzač:Anna Augustínová,Veľký Grob 241,925 27 Veľký Grob
Cena:23 250,00
Zmluva:http://forregion.sk/domains/8x1hry4oix/my_files/zmluva_web_portal.pdf