Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01021 - Dodávka 20 panelov na výstavu


Projekt:Komunikáciou k prosperite Slovensko - Ukrajinského prihraničného regiónu (COPESU)
Názov verejného obstarávateľa:Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava
Víťazný uchádzač:Lindák Rastislav-NILTEX,Budovateľská 1224/14,925 21 Sládkovičovo
Cena:5 729,99
Zmluva:http://www.ucm.sk/sk/zverejnovanie-zmluv-faktur-a-objednavok/#/univerzita-sv-...