Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01023 - Výstavba hygienického zariadenia-kompostovací záchod


Projekt:ANTIC – (Pokročilé sieťovanie prostredníctvom medzinárodnej spolupráce)
Názov verejného obstarávateľa:ALMA-Centrum obnovy a ochrany ľudovej architektúry a tradícií
Víťazný uchádzač:Ondrej Gembický ZÁMOČNÍK,Čučma 5,048 01 Rožňava
Cena:22 550,80
Zmluva:http://www.almacentrum.eu/o-nas/projekty/antic-cbc-01023/