Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01023 - Predaj rozoberateľného pódia vrátane jednorázového montáža a dopravy do 04943 Jablonov nad Turňou


Projekt:ANTIC – (Pokročilé sieťovanie prostredníctvom medzinárodnej spolupráce)
Názov verejného obstarávateľa:ALMA-Centrum obnovy a ochrany ľudovej architektúry a tradícií
Víťazný uchádzač:HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE s.r.o.,Kopanice 3570/6,821 04 Bratislava
Cena:18 711,70
Zmluva:http://www.almacentrum.eu/o-nas/projekty/antic-cbc-01023/