Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01025 - Úprava a tlač sprievodcov


Projekt:SK-INFO-UA Inovatívne informačné produkty cezhraničnej spolupráce
Názov verejného obstarávateľa:Mesto Michalovce
Víťazný uchádzač:Reklama Reality s.r.o.,Humenská 3,071 01 Michalovce
Cena:16 764,00
Zmluva:https://zverejnovanie.esmao.sk/Zmluva/Detail/707269/113731