Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01025 - Zabezpečenie Galérie pod nebom


Projekt:SK-INFO-UA Inovatívne informačné produkty cezhraničnej spolupráce
Názov verejného obstarávateľa:Mesto Michalovce
Víťazný uchádzač:Photovision Ing. Ľudovít Foldy, Štefánikova 20,071 01 Michalovce
Cena:17 008,00
Zmluva:https://zverejnovanie.esmao.sk/Zmluva/Detail/707269/113732