Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01026 - Road show-mibilné edukačné centrum


Projekt:Ekodedina/???????
Názov verejného obstarávateľa:Hriňovská energetická s.r.o.,Hriňová
Víťazný uchádzač:CIV SK s.r.o.,Duklianska 10,052 01 Spišská Nová Ves
Cena:104 400,00
Zmluva:http://www.hrinovskaenergeticka.sk/projekty/