Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT01001 - Bardejovská synagóga-výstavný fundus


Projekt:Bardejovské Suburbium - záchrana, obnova a reštaurovanie Starej synagógy.
Názov verejného obstarávateľa:Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike.
Víťazný uchádzač:GALOP spol. s r.o.,Južná trieda 66,040 01 Košice
Cena:11 538,00
Zmluva:http://uzzno.sk/files/stiahnutie/kupna_zmluva.pdf