Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT01004 - Reštaurovanie mobiliáru dreveného chrámu v Inovciach - Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon


Projekt:Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon
Názov verejného obstarávateľa:Gréckokatolícka cirkev, farnosť Podhoroď
Víťazný uchádzač:Mgr. art. Peter Mlích, Aténska 13, 040 13 Košice
Cena:20 088,00
Zmluva:http://karpatskecerkvi.org/zmluvy/