Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT01004 - Výstava "Ikony zo Zemplína", návrh a realizácia


Projekt:Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon
Názov verejného obstarávateľa:Karpatské drevené cerkvi, n. o.
Víťazný uchádzač:Ing. arch.Martin Štofira,Dukelských hrdinov 2201/16,069 01 Snina
Cena:9 650,00
Zmluva:http://karpatskecerkvi.org/zmluvy/