Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT01004 - Leták - grafický návrh a tlač


Projekt:Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon
Názov verejného obstarávateľa:Karpatské drevené cerkvi, n. o.
Víťazný uchádzač:Mgr. Martin Talarovič, Design positive, Gagarinova 1559/4, 069 01 Snina
Cena:9 925,00
Zmluva:http://karpatskecerkvi.org/zmluvy/