Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT01006 - Stavebné práce-Reštaurovanie Novej synagógy/kunsthalle Žilina-obnova vonkajších a vnútorných podláh,schodíšť,striech a dverí


Projekt:Reštaurovanie Novej synagógy/Kunsthalle Žilina
Názov verejného obstarávateľa:Truc sphérique
Víťazný uchádzač:RBR spol. s r.o.,Mudroňova 5,010 01 Žilina
Cena:204 750,00
Zmluva:http://www.novasynagoga.sk/wp-content/uploads/2015/05/ZoD-cast1.pdf