Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT01011 - Renovácia okien a reštaurovanie okenných častí-Pistoriho palác v Bratislave


Projekt:Pistoriho palác v Bratislave - obnova fasád a strechy paláca
Názov verejného obstarávateľa:Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Víťazný uchádzač:mazama s.r.o.,Bradáčova 259/34,907 01 Myjava
Cena:302 616,00
Zmluva:http://zmluvy.egov.sk/data/MediaLibrary/158/158396/SM_Z_2016_627_mazama_ZOD_Z...