Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT01012 - Archeologický prieskum Aiborne Laserscan


Projekt:Revitalizácia hradiska na Molpíri
Názov verejného obstarávateľa:Občianske združenie Naše Smolenice
Víťazný uchádzač:YMS,a.s.,Hornopotočná 1,917 01 Trnava
Cena:11 800,00
Zmluva:http://www.oznasesmolenice.sk/index.php/zmluvy