Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT01012 - Vyhotovenie projektu pre stavebné povolenie


Projekt:Revitalizácia hradiska na Molpíri
Názov verejného obstarávateľa:Občianske združenie Naše Smolenice
Víťazný uchádzač:Ing.Arch.Pavel Gregor,G+G Projekt obnova pamiatok spol. s r.o.,ul.29.augusta 13, 811 07 Bratislava
Cena:5 000,00
Zmluva:http://www.oznasesmolenice.sk/index.php/zmluvy