Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT01013-Rekonštrukcia vodného mlynu


Projekt:VODNÝ MLYN Dunajský Klátov rekonštrukcia
Názov verejného obstarávateľa:obec Dunajský Klátov
Víťazný uchádzač:AVA-stav, Puškinova 700/60, 924 01 Galanta
Cena:348 888,00
Zmluva:http://www.dunajskyklatov.sk/e_download.php?file=data/editor/74sk_3.pdf&origi...