Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT02001 - Zhotovenie prezentačných stojanov, informačných tabúľ,pamätnej tabule a upomienkových predmetov vrátane grafických návrhov


Projekt:Rosenfeldov palác - nové centrum kultúry v Žiline
Názov verejného obstarávateľa:Mesto Žilina
Víťazný uchádzač:EM s.r.o.,Mariánske námestie 193/312,010 01 Žilina
Cena:9 120,00
Zmluva:https://egov.zilina.sk/default.aspx?NavigationState=778%3a0%3a