Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT02001 - Zhotovenie letákov a brožúr vrátane grafických návrhov


Projekt:Rosenfeldov palác - nové centrum kultúry v Žiline
Názov verejného obstarávateľa:Mesto Žilina
Víťazný uchádzač:Linda Jamborová-Profigrafik.sk,Bánová,Družstevná 208/21,010 04 Žilina
Cena:12 050,00
Zmluva:https://egov.zilina.sk/default.aspx?NavigationState=778%3a0%3a