Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT02002 - Stavebné práce-obnova barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň Obnova východného krídla 2.etapa-fasády, okná


Projekt:HraMoKa - obnova barokových siení na hrade Modrý Kameň pre bábkové divadlo, regionálnu históriu a tvorivé dielne detí a mládeže
Názov verejného obstarávateľa:Slovenské národné múzeum
Víťazný uchádzač:Hollstav s.r.o.,Horná Skotňa 2945,02404 Kysucké Nové Mesto
Cena:210 000,00
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2558219&l=sk