Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT02002 - Scénografické dielo "Bábková divadelná scéna do barokovej siene kaštieľa na hrade Modrý Kameň"


Projekt:HraMoKa - obnova barokových siení na hrade Modrý Kameň pre bábkové divadlo, regionálnu históriu a tvorivé dielne detí a mládeže
Názov verejného obstarávateľa:Slovenské národné múzeum
Víťazný uchádzač:Mgr. art. Martin Dubravay, Leškova 3004/3, 811 04 Bratislava
Cena:10 484,00
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2620370&l=sk