Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT02003 - Služby stavebného dozoru


Projekt:Revitalizácia Pariča (RePar)
Názov verejného obstarávateľa:Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
Víťazný uchádzač:REALINVEST spol. s r.o.,Čsl.Armády 1045/36,075 01 Trebišov
Cena:12 500,00
Zmluva:http://www.vucke.sk/APIR/sk/Urad_KSK/Zmluvy_obj_fakt/_layouts/List_Detail_Def...