Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT02003 - Zabezpečenie propagačných materiálov v rámci publicity projektu


Projekt:Revitalizácia Pariča (RePar)
Názov verejného obstarávateľa:Mesto Trebišov
Víťazný uchádzač:Hi-Reklama s.r.o.,Komenské 11/A,040 01 Košice
Cena:10 428,00
Zmluva:http://www.trebisov.sk/zmluvy-faktury-objednavky/mesto-trebisov/zmluvy