Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT02004 - Uskutočnenie stavebných prác


Projekt:NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti
Názov verejného obstarávateľa:Generálny investor Bratislavy (GIB)
Víťazný uchádzač:HOLLSTAV, s.r.o., Horná Skotňa 2945, 024 04 Kysucké Nové Mesto
Cena:258 327,18
Zmluva:http://www.bratislava.sk/register/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700026&id=37427...