Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT02004 - Zriadenie novej expozície v podzemných priestoroch


Projekt:NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti
Názov verejného obstarávateľa:Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Víťazný uchádzač:Akad.arch.Jozef Habodász,D&D STUDIO spol. s r.o.,Sukenícka 8,821 09 Bratislava
Cena:136 560,00
Zmluva:http://www.bratislava.sk/register/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700026&p1=15436...