Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT02005 - Stavebné práce - Rekonštrukcia bašty a zriadenie expozície Maximiliána Hella


Projekt:Rekonštrukcia bašty a zriadenie expozície Maximiliána Hella - Štiavnické Bane
Názov verejného obstarávateľa:Obec Štiavnické Bane
Víťazný uchádzač:ULTRASTAV s.r.o.,Š.Moyzesa 431/14, Žiar nad Hronom
Cena:19 887,00
Zmluva:http://www.stiavnickebane.sk/index.php?id=17&eregister=zmluvy