Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT02008 - Sanácia skalného brala


Projekt:Obnova NKP Považský hrad
Názov verejného obstarávateľa:Mesto Považská Bystrica
Víťazný uchádzač:En Libre spol. s r.o., Dobrohošť 120,930 31 Dobrohošť
Cena:150 089,23
Zmluva:http://egov.povazska-bystrica.sk/default.aspx?NavigationState=778%3a0%3a