Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT02010 - Zabezpečenie služieb publicity


Projekt:Zlepšenie turistickej infraštruktúry sprístupnenia národnej kultúrnej pamiatky – Nitra hrad – vrátane obnovy jeho častí
Názov verejného obstarávateľa:Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
Víťazný uchádzač:Bystrík s.r.o., ul. Pavla Straussa 3, 949 11Nitra
Cena:7 100,00
Zmluva:http://www.biskupstvo-nitra.sk/oznamy/zlepsenie-turistickej-infrastruktury-sp...