Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLTPP001 - Školenia pre nových zamestnancov


Projekt:Pro Monumenta - prevencia údržbou.
Názov verejného obstarávateľa:Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Víťazný uchádzač:PROHAS s.r.o.,Maše Haľamovej 11,03601 Martin
Cena:7 610,00
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2341548&l=sk