Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLTPP001 - Doplnenie IT


Projekt:Pro Monumenta - prevencia údržbou.
Názov verejného obstarávateľa:Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Víťazný uchádzač:Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT,M.R.Štefánika 67/14,927 01 Šaľa
Cena:8 999,00
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2399714&l=sk