Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

DGV01002 - Výťahová plošina pre objekt BŽD MyMamy


Projekt:Bezpečný ženský dom MyMamy (BŽD MyMamy)
Názov verejného obstarávateľa:MyMamy, o.z.
Víťazný uchádzač:VELCON spol. s r.o., Továrenská 368/40,Vlkanová 976 31
Cena:16 926,00
Zmluva:http://www.mymamy.sk/clanok/443/zmluva_o_dielo_c-_02-2016-bzd_uzatvorena_podl...