Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

DGV01009 - Výpočtová technika


Projekt:Budovanie nových služieb pre ženy ohrozené násilím a ich detí v regióne Liptova
Názov verejného obstarávateľa:Women Institute Slovakia o. z.
Víťazný uchádzač:Juraj Druska-LD Centrum, Belanská 537, 033 01 Liptovský Hrádok
Cena:5 204,00
Zmluva:http://beznasilia.weebly.com/uploads/6/3/3/8/63389769/zmluva_druska_ld_centru...