Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

DGV01009 - Kancelársky nábytok-zostava


Projekt:Budovanie nových služieb pre ženy ohrozené násilím a ich detí v regióne Liptova
Názov verejného obstarávateľa:Women Institute Slovakia o. z.
Víťazný uchádzač:Slebodník - Tvorba a montáž nábytkových interiérov, Biela voda 35, 060 01 Kežmarok
Cena:4 416,00
Zmluva:http://beznasilia.weebly.com/uploads/6/3/3/8/63389769/zmluva_nabytok_slebodn%...