Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

DGV03001 - Stavebné úpravy ubytovacieho zariadenia pre ženy


Projekt:Centrum POKOJ - skvalitnenie služieb ochrany a podpory pre obete násilia v rodinách - CPSS
Názov verejného obstarávateľa:Občianske združenie Brieždenie
Víťazný uchádzač:Unistav Teplička s.r.o.,Fatrabská 1326/124,013 01 Teplička nad Váhom
Cena:469 700,00
Zmluva:https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/867069