Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

DGVPP001 - Stravné lístky (cez EKS)


Projekt:Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie
Názov verejného obstarávateľa:Inštitút pre výskum práce a rodiny
Víťazný uchádzač:DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina
Cena:33 174,00
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2234113&l=sk