Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

GII01004 - Dodávka a montáž mobilného kotla vrátane uvedenia do prevádzky


Projekt:Biomasové logistické centrum
Názov verejného obstarávateľa:BIOPEL, a. s.
Víťazný uchádzač:H.D.K. spol. s.r.o., Sládkovičova 643, 017 01 Považská Bystrica
Cena:416 360,40
Zmluva:http://www.biopel.sk/sk/profil-vo/podlimitne-zakazky