Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

GII01004 - Dodávka zvozovej súpravy na drevo s príslušenstvom a zaškolením (zopakované VO)


Projekt:Biomasové logistické centrum
Názov verejného obstarávateľa:Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo
Víťazný uchádzač:UMIKOV CZ s.r.o., Libáň 23, 538 25 Nasavrky, Česká republika
Cena:239 520,00
Zmluva:http://www.cenzual.sk/cenzualne-spolumajitelstvo/profil-verejneho-obstaravatela