Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

GII01004 - Dodávka a montáž zariadenia na spracovanie tenkej drevnej hmoty vrátane príslušenstva


Projekt:Biomasové logistické centrum
Názov verejného obstarávateľa:Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo
Víťazný uchádzač:Drevoindustria Mechanik s.r.o.,Oceliarska 3,010 97 Žilina
Cena:58 700,00
Zmluva:http://www.cenzual.sk/cenzualne-spolumajitelstvo/profil-verejneho-obstaravatela