Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

GII01004 - 2.časť - Vysokozdvižný elektrický vozík a paletový elektrický vozík


Projekt:Biomasové logistické centrum
Názov verejného obstarávateľa:BIOPEL, a. s.
Víťazný uchádzač:Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2475/44, 917 02 Trnava
Cena:37 680,00
Zmluva:http://www.biopel.sk/sk/profil-vo/podlimitne-zakazky