Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

GII01004 - Dodávka hardvérového vybavenia pre informačný systém Biomasového logistického centra (zopakované VO)


Projekt:Biomasové logistické centrum
Názov verejného obstarávateľa:BIOPEL, a. s.
Víťazný uchádzač:PC SEMA s.r.o.,Bôrická cesta 103,010 01 Žilina
Cena:19 486,00
Zmluva:http://www.biopel.sk/sk/profil-vo/postup-podla-117