Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

GII01004 - Dodávka a inštalácia príručného skladu na naftu do Biomasového logistického centra


Projekt:Biomasové logistické centrum
Názov verejného obstarávateľa:BIOPEL, a. s.
Víťazný uchádzač:BENOL Trade s.r.o.,Mateja Bela 3458/56,010 15 Žilina
Cena:13 883,00
Zmluva:http://www.biopel.sk/sk/profil-vo/postup-podla-117